Katakomberne

At kalde dette sted forladt, er nok noget af en tilsnigelse, da de jordiske rester fra henved 6 millioner mennesker, fylder minegangene godt op.

De tilgængelige gange strækker sig små 2 kilometer, ca. 20 meter under Paris’ gadeniveau, og er blot en lille del af det omfattende netværk af minegange i Katakomberne, der strækker sig langt over 130 km i Paris’ undergrund.
De tilgængelige katakomber huser resterne af ligene fra en del af Paris’ kirkegårde, der omkring 1780 var blevet så overfyldte, at der spredte sig en stank af rådne lig over byen. Derfor blev det vedtaget, at resterne skulle transporteres ned i de gamle romerske minegange under byen. Et omfattende projekt, der først var færdiggjort langt ind i 1870’erne.
350 underjordiske rum er fyldt med rester fra kirkegårdene.
Disse billeder er fra en tur jeg foretog til stedet i 1995.

Bookmark permalink.

Lukket for kommentarer.