Grusgraven der gravede sin egen grav

Som en lille bonus, til et helt andet spot, løb jeg over denne gamle grusgrav.
For det utrænede øje, ligner det nok bare et overgroet hul, men kigger man efter, ser man tydeligt både den gamle nedkørsel og de stejle skråninger, der kendtegner en rigtig grusgrav.
Denne del af grusgraven, er nu lukket, og naturen har taget resterne tilbage.

Billedet viser grusgraven i begyndelsen af 1990’erne. Her ses klart, hvordan der blev gravet grus og sand, på den modsatte side af vejen. Siden har stedet vokset sig grønt og frodigt, og der er endda blevet plads til et par små damme i bunden af udgravningen.

Bookmark permalink.

Lukket for kommentarer.