Himmel og hav

Den gamle Østhavn i Aalborg gennemgår i disse år en stor modernisering. Desværre er jeg kommet alt for sent til at besøg nogle af de smukke gamle havnebygninger, før de blev revet ned – men jeg har dog nået enkelte, der i blandt det gamle smukke lodstårn.

Det var sin sag at finde vej til lodstårnet, da hele havnen, i større eller mindre omfang, har været afspærret under nedrivningen og nybygning. Men en stille fridag, hvor arbejdet var på stand by, fik jeg adgang til området. Og det var lidt en guldgrube, for en som elsker forfald.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Yderst på pieren ligger det gamle tårn, og tiden og vandaler havde givet det fine tårn nogle gevaldige ridser i lakken. Tårnets indre afslørede en smuk terrazzo-trappe i hele tårnets højde, og på hver etage førte en enkelt dør ind til opholdsrum, lejlighed, eller hvad rummene nu har indeholdt af udstyr for lodserne.

Desværre havde de allestedsnærværende vandaler også udført deres primitive arbejde her, og mange steder var gulvplanker brækket op, vinduer smadret – eller også var væggene oversået med grafitti. Men intet af dette kunne dog ødelægge oplevelsen.

Tårnet var smukt og enkelt. Man forstår godt at det er blevet erklæret bevaringsværdigt. På toiletter, i opgangen og nogle af dørene, var der koøjer, og de runde glugger med udsigt til vand, dannede en fin kulisse, så illusionen af at befinde sig på vand gik rent ind på mig. Jeg følte næsten at tårnet vuggede blidt.

Øverst oppe har bygningen et par sidebygninger, der minder lidt om broen på et skib, men store huller i beklædningen afholdt mig fra, at gå ud og kigge gennem vinduerne.
Tårnet har også huset forskellige firmaer, efter sin tid som lodstårn.

Planen for Pieren – 2016.

Som Pieren tog sig ud i 1990.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bookmark permalink.

Lukket for kommentarer.