Tidslommejagt

Man behøver ikke krybe indendørs i småsuspekte forladte bygninger, for at kunne opsnuse fortiden. Jeg tager af og til på tidslommejagt – hvor jeg udforsker lokalområdet for lommer af tidligere tiders halvt opløste skønhed. Her følger lidt indtryk, fra nogle jagtture rundt i Aalborg.